25 november 2021

Een managementinformatiesysteem voor scholengemeenschappen? Dit zijn de zeven voordelen

In elke organisatie, en dus ook binnen het onderwijs, gaat er een oneindige stroom van informatie en gegevens heen en weer tussen afdelingen en vestigingen. Het leren gebruiken, controleren en benutten van al deze gegevens is cruciaal voor het succes van de organisatie. In onderwijsinstellingen kan een uitgebreid MIS helpen om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren.

Wat is managementinformatiesysteem?

Laten we eens beginnen bij het begin, wat is een managementinformatiesysteem (MIS) eigenlijk? Het is een informatiesysteem dat zich richt op informatie uit het verleden en het heden en op trendanalyse voor de toekomst. Het verzamelt, organiseert en bewaart essentiële gegevens bij elkaar op één plek, om ze te verwerken en analyseren voor het genereren van verschillende rapporten. Managers – en dus ook schoolbestuurders – kunnen die rapporten gebruiken om strategische en operationele activiteiten te analyseren en te faciliteren. Het is een essentieel hulpmiddel bij de besluitvorming. In het geval van het onderwijs kan het gaan om aanwezigheidsbewaking, het beheren van beoordelingen, het bijhouden van financiële gegevens en het beheer van middelen en personeel. Zo helpt het niet alleen bij besluitvorming, maar ook bij het beheren van de werklast van het personeel, het beheren van het personeel en hun prestaties, de evaluatie van studenten en de communicatie in het algemeen. In de volgende paragrafen zoomen we in op de voordelen die een managementinformatiesysteem kan bieden voor schoolbestuurders en hun teams.

1 Vermindering van de werkdruk

Doordat een MIS een helder en systematisch overzicht biedt van data uit verschillende databronnen en systemen op het gebied aanwezigheid, cijfers, lesroosters, examenroosters, vergoedingen en bibliotheekgegevens kan het schoolpersoneel de handmatige werkzaamheden, die vaak saai en tijdrovend zijn, aanzienlijk verminderen.

2 Helder inzicht

Een MIS zorgt ervoor dat het schoolbestuur met slechts één klik op de knop inzicht krijgt in data en doorgevoerde veranderingen al dan niet effectief zijn.

3 Verbetering van de kwaliteit van rapporten

MIS-rapporten zijn sterk gericht op onbewerkte gegevens, patronen en trends die helpen bij het maken van vergelijkingen en nauwkeurige voorspellingen. De nauwkeurigheid van een MIS helpt de kwaliteit van de managementrapportages te verbeteren en zodanig de prestaties van de scholengemeenschap op korte en lange termijn te verbeteren. Bovendien biedt een MIS geen ruimte voor menselijke fouten. Het feit dat de rapportages geautomatiseerd worden aangemaakt, komt ook ten goede van de snelheid.

4 Verbetering besluitvorming

Het gebruik van een MIS helpt schoolbestuurders en hun team om efficiënte beslissingen te nemen. Correcte en actuele informatie uit het MIS van de scholengemeenschap, geeft de bestuurders de mogelijkheid goed geïnformeerde en strategisch gevoede beslissingen te nemen.

5 Faciliteren van alternatieve oplossingen voor ingewikkelde problemen

Met een vermindering van de werkdruk, tijdbesparing en toegang tot nauwkeurige gegevens, kan het management van de school meer energie stoppen in meer urgente kwesties. Zo kunnen ze zich bezighouden met het creëren van een ​​betere leerervaring voor studenten en scholieren en het ontwikkelen van alternatieve oplossingen voor problemen.

6 Verbetering van de schoolprestaties van studenten

Een school-MIS speelt ook een belangrijke rol bij het verbeteren van de academische prestaties van de leerlingen. Het online systeem bewaart, beheert, organiseert en analyseert studentinformatie, met name gegevens met betrekking tot cijfers, beoordelingen, huiswerk en aanwezigheid. Het voorziet docenten van tijdige rapporten en grafieken over de prestaties van de studenten. Hierdoor heeft de leraar beter inzicht in de leercurve van studenten, hiaten identificeren en studenten extra hulp bieden waar dat nodig is.

7 Inzicht in de afwijkend gedrag

Een MIS geeft de leerkrachten realtime inzicht in de aanwezigheid en het te laat komen van de leerlingen. Zo wordt afwijkend gedrag van de leerlingen direct onder de aandacht gebracht van de leerkracht en kunnen er disciplinaire maatregelen worden genomen.

Ook profiteren?

Schoolbestuurders die data en dashboards gebruiken kunnen het onderwijs in hun scholenstichting duurzaam verbeteren. Wil je wel op die datagedreven trein springen, maar weet je niet hoe? In ons speciale webinar voor schoolbestuurders nemen we je mee: ‘Hoe schoolbestuurders data & dashboards kunnen gebruiken om het onderwijs in hun scholenstichting duurzaam te verbeteren.’ Ook jouw organisatie kan profiteren van data. Hoe? Dat kun je nu ontdekken door je hier in te schrijven voor het gratis webinar dat wij organiseren op 15 december 2021 om 15.00 uur. Wil je nu al meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Kan ik je helpen?

Neem vrijblijvend contact op

Wij vertellen je graag meer.

Deel deze case

Leuk om te laten zien, maak je vrienden mee!

Wil jij veiliger, maar vooral ook slimmer werken?

Ontvang als eerste onze tweewekelijkse tips over de moderne werkplek, slimme data en veiligheid

E-mailadres


4 redenen om te werken aan je datastrategie

#datastrategie #4redenen

2

Besluiten maken in je bedrijf. Op intuïtie of op data?

#datagedreven #besluitvorming

6

MostWare Next

MostWare Next