De Datastrategie

Een datastrategie omschrijft hoe je jouw doelstellingen gaat behalen door data op de juiste manier te laten ondersteunen. Welke doelen hebben de hoogste prioriteit? Wie is er voor verantwoordelijk? En binnen welke termijn moet het opgeleverd?

Andy Lambie

Specialist software & Azure developer

Kom met ons in contact

Op ons algemene nummer
+31 (0)71 579 10 10
Of direct naar de helpdesk
+31 (0)71 579 10 15

Supportvraag? Maak een ticket aan of bekijk de status van je ticket op onze portal mijnmostware.nl

Andy Lambie

Specialist software & Azure developer

Hoe maak je een goede datastrategie?

Een datastrategie is nodig om een duidelijke richting en focus te geven aan de datagedreven transformatie van een organisatie. Het helpt om de prioriteiten, de middelen, de verantwoordelijkheden en de verwachtingen te bepalen. Het zorgt ook voor een goede afstemming tussen de data-activiteiten en de bedrijfsdoelstellingen. Een datastrategie kan worden opgezet door de volgende stappen te volgen:

 • Bepaal de visie, de missie en de waarden van de organisatie en hoe data daaraan kan bijdragen.
 • Analyseer de huidige situatie van de organisatie op het gebied van data, zoals de beschikbaarheid, de kwaliteit, de cultuur, de capaciteit, de technologie, etc.
 • Identificeer de doelstellingen, de indicatoren, de doelgroepen en de use cases van de data voor de organisatie.
 • Formuleer de strategische acties, de roadmap, de governance en de risico’s van de data voor de organisatie.
 • Communiceer, implementeer, monitor en evalueer de datastrategie voor de organisatie.

Datastrategie in Microsoft Fabric

Microsoft Fabric kan je helpen om een datastrategie te ontwikkelen en uit te voeren door je een cloudgebaseerd platform te bieden dat je in staat stelt om data te verzamelen, op te slaan, te analyseren en te delen op een eenvoudige, veilige en schaalbare manier. Microsoft Fabric biedt je een unified data foundation die je data estate verenigt en een role-tailored tools die je data-activiteiten ondersteunt. Je kan ook gebruik maken van de AI-powered capabilities van Microsoft Fabric om je data te verrijken en te activeren. Microsoft Fabric is ook een open, governed foundation die je data beveiligt en beheert met ingebouwde security, governance en compliance.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Datastrategie op orde?

Check dan nu de volgende stap!

Frans

Kom met ons in contact

Op ons algemene nummer
+31 (0)71 579 10 10
Of direct naar de helpdesk
+31 (0)71 579 10 15

Supportvraag? Maak een ticket aan of bekijk de status van je ticket op onze portal mijnmostware.nl

Frans Stapff

Software Consultant

Veelgestelde vragen

Onze klanten vroegen zich de volgende dingen af, misschien heb jij dezelfde vraag?

 1. Zijn dit soort dataprojecten niet alleen weggelegd voor hele grote bedrijven?

  O nee hoor! Vroeger wel trouwens, toen was alles nog behoorlijk maatwerk en werden alle dashboards en software speciaal voor jou gebeld. Met de intrede van bijvoorbeeld Power BI beschikken we over een grote set aan goede bouwstenen die we eenvoudig kunnen aanpassen op jouw situatie. Zo zijn we in staat om in korte sprints doeltreffende dataprojecten te bouwen en wordt het nuttig gebruiken van data voor iedereen beschikbaar.

 2. Wat is het gemak van het 9 toegevoegde waarde krachten model?

  Elke toegevoegde waarde heeft een standaard set aan KPI’s welke wij hebben geïncorporeerd in onze 9 kant en klare Dashboards. Ook is de scope van een project hiermee heel goed te definiëren.  Zo is bij de Effectiviteit van HR en Recruitment direct duidelijk in welke hoek we een client ondersteunen. Ook helpt het bij het uitvoeren van een volwassenheid scan voor elk van de 9 krachten om op basis daarvan samen met een cliënt na het Strategie Uitdagen een KPI en AIprojecten kalender op te stellen voor 1 of meer van deze kwadranten. Rekening houdend met de verandercapaciteit van de onderneming. Ook voor de interne communicatie bij een klant is het direct duidelijk wat de projectdoelstelling is. Dit helpt bij het draagvlak vergroten. Het houdt iedereen scherp.  

 3. Wat betekent het bronnenonderzoek voor de technische inrichting van het Datawarehouse?

  Zowel de granularity als het aantal bronnen welke we analyseren zijn de input voor de performance eisen welke gesteld dienen te worden aan het in te richten datawarehouse of een andere techniek een data lake

 4. Wat is het verschil en de overeenkomst van het waarde toevoegen model met die van Tracy & Wiersma?

  De marketingonderzoekers Michael Tracy en Fred Wiersma hebben een zeer bekend model ontwikkeld om de waarde strategie van een onderneming te diagnosticeren en verder vorm te geven. De positionering in de markt vanuit de marketing hoek was hun voornaamste belang.  

  Klantgerichtheid, Product Differentiatie en Kosten Leiderschap zijn de 3 pijlers van hun model. Toen dit model gelanceerd werd was het advies als bedrijf voor 1 van deze 3 pijlers te kiezen. Heden ten dage is minimaal een keuze voor 2 van de 3 nodig om concurrerend te kunnen zijn. Met de technische ontwikkelingen op e-commerce gebied zie je zelfs een tendens dat alle drie de pijlers goed moeten zijn. Om die reden hebben we naar een verdere verfijning gezocht.

  Het model dat MostWare NEXT hanteert is een moderner en meer verfijnd model. In feite bevindt zich de Klantgerichtheid in de krachten 1, 2 en 4, de Productdifferentiatie in de krachten 1 en 3 en Kosten Leiderschap krachten primair in 6.  Met een duidelijk raakvlak met alle 8 de overige krachten met een accent op 9 omdat het over financieel gaat.  De nummering van de krachten gaat hierbij tellende per horizontale laag.