Slim algoritme en inzichten voor HTC Parking & Security

Business Intelligence
#algoritme
#slimme data

Leestijd: 7 minuten leestijd

Case

Andy Lambie

Specialist software & Azure developer

Op ons algemene nummer
+31 (0)
Of direct naar de helpdesk
+31 (0)

Andy Lambie

Specialist software & Azure developer

Op basis van nullen en enen waardevolle inzichten creëren? Ga er maar aan staan. En dat is precies wat MostWare Next deed. Op verzoek van HTC parking & security zette Andy zijn tanden in de besturingsdata van hun speedgates. Met resultaat.

Van nullen en enen naar slimme inzichten

‘Making an entrance’, dat is de slogan van HTC parking & security. “Van iedere voertuig-entree maken wij met onze producten iets bijzonders,” aldus directeur Peter Thun. “Dat doen we onder andere met speedgates, vouwhekken die tegelijkertijd toegangspoort en beveiliging zijn. Je vindt onze speedgates bijvoorbeeld bij parkeergarages en als afsluitbare entree bij gebouwen en bedrijfsterreinen. Eigenlijk overal waar snelheid en hoogwaardige beveiliging essentieel zijn.” Met deze speedgates is HTC parking & security marktleider in Europa. Een positie die je alleen verwerft én behoudt als je constant bezig bent met het verbeteren en innoveren van je producten. Zo kwam Peter bij MostWare Next terecht met de vraag of zij uit de bestaande datalogs informatie konden halen met betrekking tot het functioneren van de speedgates. Specifieker nog: “We wilden graag in onze jaarrapportages vermelden hoeveel cycli er op jaarbasis plaatsvinden en hoeveel daarvan door een noodstop worden afgebroken. Waarbij we onder een cyclus het openen en weer sluiten van het hek verstaan.”

Een compleet nieuw algoritme

Deze onderzoeksvraag was Andy van MostWare Next op het lijf geschreven. “Het gave van dit project was, dat het ging over een hele concrete toepassing waar ik me direct iets bij kon voorstellen.” Voor deze proof-of-concept besloten Peter en Andy om de data van een stuk of tien speedgates te analyseren om te onderzoeken of daar relevante conclusies uit getrokken konden worden. Als onderdeel van de aanpak ontwikkelde Andy een nieuw algoritme dat in staat is om informatie te distilleren uit data op bit-niveau. Data die bovendien afkomstig zijn van verschillende signalen. Andy: “Het aansturen van een speedgate kan op diverse manieren gebeuren, bijvoorbeeld via een zender in de auto of via een toegangscontrolesysteem bij de gate. Daarnaast zijn de speedgates beveiligd met detectielussen in de grond, optische controles en veiligheidslijsten, die reageren op oneigenlijk gebruik. Wat resulteert in een noodstop. Al deze besturingssignalen leveren verschillende patronen in de data op. Deze data worden opgeslagen in het besturingskastje bij de speedgate en met een 4G-verbinding naar een server verstuurd. Als de 4G-verbinding even wegvalt, dan heb je een gat in je data. Ik stond dus voor de uitdaging om een algoritme te ontwikkelen dat kon omgaan met al deze verschillende variaties in de aangeleverde data. Dit lukte mede dankzij een miniatuur-speedgate, die bij HTC op kantoor staat. Hiermee konden we verschillende situaties nabootsen om zo de verwerking van de data en de betrouwbaarheid van het algoritme te controleren.”

Expertise op afstand

Het door Andy ontwikkelde algoritme leverde uiteindelijk waardevolle inzichten op. Peter: “Op basis van deze informatie kunnen we onze klanten niet alleen vertellen hoe vaak er een noodstop plaatsvindt, maar zijn we ook in staat om service op maat te leveren. Iets wat goed van pas komt wanneer HTC haar producten binnenkort ook ‘as a service’ gaat aanbieden. Wanneer er relatief veel noodstops plaatsvinden, dan heeft dit invloed op de levensduur van de speedgate. Dat betekent dat we aan de ene kant eerder preventief onderhoud kunnen uitvoeren en aan de ander kant de klant kunnen adviseren over het aanbrengen van extra voorzieningen om zo het aantal noodstops terug te dringen. Voorbeelden van dergelijke extra voorzieningen zijn: het plaatsen van een duidelijke stopstreep of stoplichten, zodat bestuurders op de juiste plek voor het hek stoppen.” Daar houden de toepassingsmogelijkheden echter niet op, want HTC parking & security levert ook speedgates aan het buitenland. “Voor het onderhoud ter plekke werken we samen met servicepartners. Dankzij de nieuwe inzichten die we uit de data halen, zijn we nu in staat om deze servicepartners nog beter te ondersteunen bij het onderhouden van de speedgates, iets wat toch de nodige expertise vraagt. Expertise die wij nu op afstand kunnen bieden.”

Een toonaangevende oplossing

Die expertkennis die HTC op haar vakgebied bezit, vonden ze ook terug bij MostWare Next. Peter: “Het was meteen duidelijk dat Andy wist waarover hij sprak. Dankzij zijn grote technisch inhoudelijke kennis, was hij snel thuis in de materie. Waardoor de samenwerking vloeiend verliep.” Het enthousiasme waarmee Andy vertelt over het project illustreert dit: “Ik ben trots op de proof-of-concept die we hier neer hebben neergezet. Wat we gedaan hebben, is toonaangevend. Niet alleen voor het gebruik bij speedgates, maar ook voor tal van andere toepassingen. Denk aan machineparken en industriële besturingssystemen. Overal waar op basis van datalogs afwijkingen in cyclische bewegingen gedetecteerd kunnen worden, is dit algoritme toepasbaar.”

Veelgestelde vragen

Onze klanten vroegen zich de volgende dingen af, misschien heb jij dezelfde vraag?

 1. Wat is het verschil en de overeenkomst van het waarde toevoegen model met die van Tracy & Wiersma?

  De marketingonderzoekers Michael Tracy en Fred Wiersma hebben een zeer bekend model ontwikkeld om de waarde strategie van een onderneming te diagnosticeren en verder vorm te geven. De positionering in de markt vanuit de marketing hoek was hun voornaamste belang.  

  Klantgerichtheid, Product Differentiatie en Kosten Leiderschap zijn de 3 pijlers van hun model. Toen dit model gelanceerd werd was het advies als bedrijf voor 1 van deze 3 pijlers te kiezen. Heden ten dage is minimaal een keuze voor 2 van de 3 nodig om concurrerend te kunnen zijn. Met de technische ontwikkelingen op e-commerce gebied zie je zelfs een tendens dat alle drie de pijlers goed moeten zijn. Om die reden hebben we naar een verdere verfijning gezocht.

  Het model dat MostWare NEXT hanteert is een moderner en meer verfijnd model. In feite bevindt zich de Klantgerichtheid in de krachten 1, 2 en 4, de Productdifferentiatie in de krachten 1 en 3 en Kosten Leiderschap krachten primair in 6.  Met een duidelijk raakvlak met alle 8 de overige krachten met een accent op 9 omdat het over financieel gaat.  De nummering van de krachten gaat hierbij tellende per horizontale laag.  

 2. Wat betekent het bronnenonderzoek voor de technische inrichting van het Datawarehouse?

  Zowel de granularity als het aantal bronnen welke we analyseren zijn de input voor de performance eisen welke gesteld dienen te worden aan het in te richten datawarehouse of een andere techniek een data lake

 3. Wat als de bron voor de KPI-berekening er niet is?

  Deze situatie voorkomen we in een vroeg stadium door de KPI Kalender vanuit te business gezamenlijk op te stellen, waarbij de automatiseringsgraad verhogen en de verandercapaciteit van de onderneming een belangrijke rol spelen. Voor elke handmatig berekende KPI dient de automatisering in de tijd worden vastgesteld. 

  Zo bekijken we of we een Power-App kunnen ontwikkelen om periodiek via een robot deze data op te halen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerker tevredenheid met een periodieke enquête.  

  Een andere route kan zijn om in een bestaande sleutel applicatie in samenspraak met een SAAS-leverancier een voorziening te treffen om functionaliteit uit te breiden.

 4. Zijn dit soort dataprojecten niet alleen weggelegd voor hele grote bedrijven?

  O nee hoor! Vroeger wel trouwens, toen was alles nog behoorlijk maatwerk en werden alle dashboards en software speciaal voor jou gebeld. Met de intrede van bijvoorbeeld Power BI beschikken we over een grote set aan goede bouwstenen die we eenvoudig kunnen aanpassen op jouw situatie. Zo zijn we in staat om in korte sprints doeltreffende dataprojecten te bouwen en wordt het nuttig gebruiken van data voor iedereen beschikbaar.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen regelen?

Dit is Andy, hij adviseert je graag. Neem vrijblijvend contact op!
Andy

Kom met ons in contact

Op ons algemene nummer
+31 (0)71 579 10 10
Of direct naar de helpdesk
+31 (0)71 579 10 15

Supportvraag? Maak een ticket aan of bekijk de status van je ticket op onze portal mijnmostware.nl

Andy Lambie

Specialist software & Azure developer