Slimme beslissingen dankzij Power BI bij Promobility

Slimme Data
#dashboards
#slimme data

Leestijd: 5 minuten leestijd

Case

Frans Stapff

Software Consultant

Op ons algemene nummer
+31 (0)
Of direct naar de helpdesk
+31 (0)

Frans Stapff

Software Consultant

Business Intelligence oplossingen zijn allang niet meer exclusief voor grote corporate organisaties. Dat ontdekte ook ProMobility toen MostWare Next voorstelde om een pilot te starten met online dashboards die laten precies zien wat de actuele stand van zaken is.

Geen statische onderneming

Mooie dingen zien, goede ideeën uitwerken en de boel in gang zetten, daar houden ze van bij ProMobility. Die dynamiek van beweging, zagen Dick Dekker en Marc Noyons zo’n 14 jaar geleden ook in autorijden. Zo ontstond het idee voor een eigen leasemaatschappij. Anno 2018 hebben ze een wagenpark van zo’n 900 auto’s in portefeuille en staan er nog eens zo’n 80 in bestelling. Bovendien bedienen ze ruim 300 relaties vanaf twee verschillende vestigingen. “Maar een leasemaatschappij is geen statische onderneming”, benadrukt Dick. En met een blik op zijn smartphone: “Ik zie dat er op dit moment exact 917 auto’s van ons rondrijden en dat het aantal verkochte auto’s gestegen is.” Informatie die hij tot voor kort niet zomaar tot zijn beschikking had. Natuurlijk was die informatie er wel, maar het zat verstopt in complexe datasystemen, niet onmiddellijk opvraagbaar en al helemaal niet op de smartphone.

Altijd en overal inzicht in waardevolle lease-data

Dankzij Frans heeft Dick nu altijd en overal inzicht in deze waardevolle lease-data. “Om de dashboards te realiseren, moest ik natuurlijk wel eerst begrijpen hoe een leasemaatschappij werkt,” vertelt Frans. Dick nam hem daarom mee in de complexe business van een leasemaatschappij. Hij schetste de kaders, Frans deed de rest. Dit resulteerde in een viertal online dashboards onder de noemer slimme lease-data, die samen precies laten zien wat de actuele stand van zaken is. Dick: “De dashboards moesten overzichtelijk zijn en makkelijk te interpreteren, zodat ik mijn collega’s eenvoudig kan meenemen in de financiële ontwikkelingen van het bedrijf. Dat is goed gelukt. Dankzij de dashboards met slimme lease-data hebben we bij ProMobility nu direct zicht op de back-orders, verkoopresultaten, alle belangrijke leasecomponenten en de hercalculaties. Hierdoor zijn we nóg beter in staat om bedrijfskritische beslissingen te nemen.”

24/7 toegang tot alle belangrijke informatie

“Waar je voorheen een dure Excel-specialist nodig had om deze gegevens handmatig om te zetten naar diverse rapportages, geven de slimme lease-data nu 24/7 toegang tot alle belangrijke informatie,” vertelt Frans. “Het systeem koppelt namelijk met bestaande software om vervolgens de beschikbare informatie in overzichtelijke online dashboards te presenteren. Deze dashboards zijn beschikbaar via de Cloud van Microsoft en bovendien volledig responsive. Hierdoor heeft ProMobility nu altijd en overal, op ieder apparaat, toegang tot alle strategische informatie. En dankzij de geavanceerde Microsoft-technologie zijn deze gegevens ook nog eens uitstekend beveiligd.”

Een must-have voor iedere leasemaatschappij

“Nadat ik de kaders en voorwaarden had geschetst, kon ik met een gerust hart achterover leunen,” aldus Dick. “Frans begreep precies welke informatie nodig was om vanuit verschillende financiële invalshoeken zowel de brutowinstbijdrage, als de kostenontwikkeling van het totale wagenpark inzichtelijk te maken. Ook de wens om te kunnen spiegelen tussen onze beide vestigingen, nam hij mee in de realisatie. Dankzij de dashboards heb ik nu veel meer grip op de bedrijfsvoering. De slimme lease-data nemen je mee in de beleving en ontwikkeling van je wagenpark. Dit is een must-have voor iedere eigenaar van een leasemaatschappij die betrokken is bij de ontwikkeling van zijn bedrijf.”

Veelgestelde vragen

Onze klanten vroegen zich de volgende dingen af, misschien heb jij dezelfde vraag?

 1. In hoeverre speelt beveiliging een rol bij het bronnenonderzoek?

  Dit is ook een punt van aandacht omdat met de komst van een datawarehouse of data lake er nieuwe beveiligingsaandachtspunten bij komen. We onderzoeken of de authenticatie op gebruikersrol kan worden ingericht om de beveiliging goed te faciliteren om alle zorgen van de IT-afdeling weg te nemen. 

 2. Versnellen met klant-en-klare dashboard hoe werkt dat?

  We toetsen of er al dan niet specifieke wensen vanuit het managementteam zijn voor de dashboards. En of de bronnen in de organisatie de KPI’s kunnen aanleveren. Als ware een haalbaarheidsonderzoek. Het blijft dat Dashboards pas gaan leven zodra managers er mee werken. Om die reden stellen wij voor de kant en klare Dasboards eerst te gebruiken om de manier van aansturen in de organisatie met KPI-doelstellingen en de realisatie ervan in de vergaderingen erin te slijpen. De tijd welke hiervoor nodig is wordt vaak onderschat.  

 3. Is er een verschil in de MostWare Next Excelleer aanpak bij de drie kwadranten?

  Bedrijven met een slechte strategie en een slechte uitvoering zijn ideaal om met het management team aan de strategiekaart en of Canvas Business Model te gaan werken en parallel met ons de uitvoering te gaan monitoren met onze kant en klare dashboards om versneld de business baten te incasseren. Bij zo een klant is er meer verander management nodig om in volwassenheid van processen, systemen, applicaties en mensen te laten groeien. Wij gaan die uitdaging graag aan!

  Bedrijven met een goede strategie en slechte uitvoering hebben alleen de KPI Dashboards en of AI systemen nodig. Nadruk ligt daar op de meer technische kant van het Bronnenonderzoek, Ontwerp van Dashboards en AI systemen en de daadwerkelijke bouw hiervan.

  Bedrijven met een slechte strategie en goede uitvoering hebben alleen de Strategie Uitdagen consultancy nodig.

 4. Wat is het verschil en de overeenkomst van het waarde toevoegen model met die van Tracy & Wiersma?

  De marketingonderzoekers Michael Tracy en Fred Wiersma hebben een zeer bekend model ontwikkeld om de waarde strategie van een onderneming te diagnosticeren en verder vorm te geven. De positionering in de markt vanuit de marketing hoek was hun voornaamste belang.  

  Klantgerichtheid, Product Differentiatie en Kosten Leiderschap zijn de 3 pijlers van hun model. Toen dit model gelanceerd werd was het advies als bedrijf voor 1 van deze 3 pijlers te kiezen. Heden ten dage is minimaal een keuze voor 2 van de 3 nodig om concurrerend te kunnen zijn. Met de technische ontwikkelingen op e-commerce gebied zie je zelfs een tendens dat alle drie de pijlers goed moeten zijn. Om die reden hebben we naar een verdere verfijning gezocht.

  Het model dat MostWare NEXT hanteert is een moderner en meer verfijnd model. In feite bevindt zich de Klantgerichtheid in de krachten 1, 2 en 4, de Productdifferentiatie in de krachten 1 en 3 en Kosten Leiderschap krachten primair in 6.  Met een duidelijk raakvlak met alle 8 de overige krachten met een accent op 9 omdat het over financieel gaat.  De nummering van de krachten gaat hierbij tellende per horizontale laag.